Fedor Gál > Psaní > Esejistická > Vízie a ilúzie

Navigace

Neodolal som ponuke usporiadať niektoré zo svojich textov a rozhovorov z rokov 1989 až 1999. Bolo to predsa len významné obdobie moderných dejín Slovenska a moja rola i môj príbeh zrkadlia jeho peripetie. Knihu si pred odovzdaním do tlače prečitali a spripomienkovali Michal Ač, Ivan Kamenec a Peter Zajac. Michal Ač sa podieľal aj na redakčnom spracováni textu. Ďakujem im.

Vízie a ilúzie, Dopis od sestřenice, str. 16-17