Navigace

První karikatura vyšla v týdenníku Nové slovo. Byl to komunistický magazín se vším všudy. Druhá karikatura je z novin, které se jmenovaly, myslím, Nový Slovák. Byly nacionalistické se vším všudy. Obě karikatury vyšly ještě před prvními svobodnými volbami v červnu 1990. Nerád bych obojí vysvětloval jenom slovenským antisemitizmem. Ve hře byly také emoce lidí, kterým změna režimu típla zaběhané standardy, šáhla jim na jistoty, připravila je o nadějné kariéry a iluze. Nepodceňoval bych ani aktivity komunistické tajné policie, která ještě nebyla rozpuštěna, a podobně. Nicméně, byla to propaganda docela účinná, což demonstruje přiložená tabulka popularity slovenských politiků.