Otevřená Evropa versus epidemická karanténa. Jak dolehne dočasná společenská izolace na Čechy a Evropany? Otevírá se nový prostor pro mocenské omezení svobody? Jsou už dnes patrné některé prvky, které byly ještě v nedávné historii restrikční normou? A přichází čas pro nové Paralelní Polis?