přebal knihy Veľký tresk (ilustrace Lucie Lučanská)
Boli sme pri tom, keď sa lámal režim. Bol to vskutku „Veľký tresk“. S odstupom troch desaťročí sa v ňom dajú rozpoznať problémy, ktoré nás dnes trápia a štvú. S odstupom troch desaťročí! Vtedy sme boli v zajatí akcie. Udalosti sa valili jedna za druhou v zhustenom čase. Reflexia potrebuje odstup. Iba ten umožňuje kritický pohľad na dianie v spoločnosti. Obaja sme boli v tom čase vo významných pozíciách – Jan Urban v Občianskom Fóre a ja vo Verejnosti proti násiliu. Písali sme pre generáciu, ktorá začala vnímať svet po „Veľkom tresku“. Mnohí budú mať pocit, že nášmu rozprávaniu chýba oslavný tón, pátos. Verte však, že aj dnes považujeme November 89 za hodinu pravdy o sebe a o nás. Po svojom, samozrejme. S vedomím, že minulosť sa zmeniť nedá a budúcnosť je práve teraz a práve tu. V tom, čo robíme a ako to robíme.

Fedor Gál

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vydává Pohoda festival © 2019
Ilustrácie © Lucie Lučanská
Knižná úprava © Milan Nedvěd
Jazyková redakcia Irena Gálová, Vlasta Urbanová
Korektúry Zuzana Mojžišová
Tlač Tiskárna PROTISK, s.r.o.
ISBN 978-80-973383-0-5

Kniha bude k dispozícii na festivale Pohoda (11. – 13.7. 2019) a potom v sietí predajní Artforum (www.artforum.sk).