Motorkársky gang Noční vlci chce osláviť sedemdesiate výročie konca vojny v Berlíne. Chce ešte raz, sedemdesiat rokov po skončení vojny symbolicky dobyť slobodný Berlín, slobodnú Varšavu, Prahu, Bratislavu. Manifestačne chce prejsť do hlavného mesta Nemecka územím Poľska, Českej republiky, Slovenskej republiky, Rakúska.

Nerobme si však ilúzie! Posolstvom motorkárskeho gangu Noční vlci nie je porážka fašizmu, sloboda a mier, ale podpora expanzie ruského štátu do zahraničia. Noční vlci šíria nenávisť proti Ukrajine a sú v Rusku baštou protiukrajinských aktivít. Gang Nočných vlkov uplatňuje mocenský nárok Ruska na dnešný európsky mierový svet. Pohybuje sa mimo rámca slobodných demokratických spoločností. Zastrašuje obyvateľov, šíri nevraživosť, strach a násilie. Preto možno voči nemu plným právom žiadať uplatnenie sankcií, zamedzujúcich voľnému pohybu v štátoch EU.

Noční vlci nie sú nevinným motorkárskym klubom. Plnia úlohu politického nástroja v službách ruskej vládnej moci. Členovia klubu sú cielenými provokatérmi, vedome porušujú zákony, platné v právnych demokratických štátoch. Ako hlavný argument v politických sporoch presadzujú hrubú fyzickú silu. Často sa stávajú aktérmi fyzických potýčok s konkurentmi s krvavými až smrteľnými následkami. Predstavujú kriminálnu štruktúru s mafiánskymi spôsobmi. Okrem oficiálne ohlásenej jazdy sa podľa posledných správ usilujú tajne infiltrovať do krajín EU a NATO hybridnou, maskovanou formou.

Slobodná spoločnosť si ctí základné slobody a medzi ne patrí aj sloboda pohybu a prejavu. Slobodná spoločnosť je otvorená voči hosťom, nadovšetko si však musí chrániť vlastnú slobodu pred narušovateľmi a nezvanými votrelcami. V obrane vlastnej slobody nie je na mieste relativizmus a alibizmus. Neexistujú nijaké záruky, že Noční vlci sa počas svojej demonštrácie sily zdržia provokácií a budú dodržiavať zákony krajín, v ktorých sa chcú pohybovať. Naopak, existuje množstvo prípadov, keď štvali proti suverénnym štátom, provokovali, šírili strach a násilie. Jediným skutočným spoľahlivým nástrojom, ako tomuto násiliu zabrániť, je nepripustiť ho.

Preto vyzývame zodpovedné úradné miesta, ministerstvá zahraničných vecí, ministerstvá vnútra a samosprávne orgány na Ukrajine, v Poľsku, Českej republike, Slovenskej republike, v Rakúsku a Nemecku, aby pri príležitosti výročia víťazstva nad fašizmom a nacizmom neumožnili oficiálny ani tajný vstup na svoje územie motorkárskemu gangu Nočných vlkov, pohŕdajúcemu základnými princípmi právneho štátu, a nepovolili mu nijaké verejné zhromaždenia.

V Bratislave, 23.4.2015

Signatári:
Jozef Bátora, politológ
Ivan Binar, spisovateľ a signatár Charty 77
Fedor Blaščák, filozof
John Bok, občiansky aktivista, signatár Charty 77
Marek Brodský, výtvarník
Ľubo Burgr, herec a hudobník
Bohumil Doležal, politológ, signatár Charty 77
Karel Freund, skladník, signatár Charty 77
Egon Gál, filozof
Fedor Gál, publicista
Libor Grubhoffer, parazitológ
Jozef Hašto, psychiater
Michal Havran, teológ a spisovateľ
Ladislav Hegyi, environmentalista
Anton Heretik, psychológ
Ladislav Heryán, kňaz
Beata Hirt, občianska aktivistka
Radko Hokovský, politológ
Mário Homolka, dokumentarista
Monika Horsáková, publicistka a dokumentaristka
Vavřinec Hradílek, slalomár, majster sveta a olympijský medailista
Jana Hradílková, žena činu a spisovateľka
Štefan Hríb, novinár
Michal Hvorecký, spisovateľ
Tomáš Janovic, spisovateľ
Jakub Janda, politický analytik
Peter Juščák, spisovateľ
Robert Kirchhoff, filmový režisér
Michael Kocáb, hudobný skladateľ a bývalý minister
Miroslav Kocúr, teológ
Petr Kolář, bývalý veľvyslanec
Juraj Kušnierik, novinár
Monika Le Fay, spisovateľka a režisérka
Jozef Lupták, hudobník
Daniel Matej, hudobný skladateľ
Michal Matzenauer, básnik a maliar
Peter Medveď, občiansky aktivista
Grigorij Mesežnikov, politológ
Juraj Mesík, environmentalista
Karolína Miková, konzultantka a facilitátorka
Martin Mojžiš, fyzik a publicista
Jaroslav Naď - obranný a bezpečnostný analytik
Mario Nicolini, analytik a aktivista
Pavel Nováček, environmentalista
Štefan Olejník, fyzik
Daniela Olejníková, ilustrátorka
Viktor Parkán, referent a signatár Charty 77
Daniel Pastirčák, kazateľ a básnik
Petr Pánek, občiansky aktivista
Kalmán Petőcz, politológ a bývalý veľvyslanec
Paľo Petráš, ochranár
Lucia Piussi, speváčka a spisovateľka
Ľudmila Priehodová, urbanistka
Ondrej Prostredník, teológ
Martin C. Putna, literárny historik
Martin Rejman, publicista
Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka a signatárka Charty 77
Richard Stanke, herec
Jakub Steiner, ekonóm
Boris Strečanský, rozvojový špecialista
László Szigeti, spisovateľ
Soňa Szomolányi, politologička
Adam Šebesta, historik
Anna Šebestová, výtvarníčka
Magdalena Šebestová, anglistka
Jiří Šesták, senátor
Petr Šimíček, redaktor vzdelávacieho portálu
Katarína Šimončičová, ochranárka
Andrej Šteiner, regionalista
Ján Štrasser, básnik a textár
Ivan Štrpka, spisovateľ
Petruška Šustrová, publicistka a prekladateľka
Martin Vadas, režisér a dokumentarista
Kristina Vlachová, dokumentaristka
Marcel D. Zajac, občiansky aktivista
Peter Zajac, literárny vedec
Katarína Zavacká, historička práva