Napísal som tento text v roku 1994, päť rokov po novembrových udalostiach a niekoľko dní po druhých slobodných voľbách, pre dnes už neexistujúce periodiká Domino - Efekt a Slovenské listy. Od apríla začnem na svojom blogu a v slovenskom Týždni postupne zverejňovať svoje zápisky zo septembra až decembra 1990. Sám dnes pri ich čítaní žasnem, ako sa vtedy veci mali a ako som ich vnímal. Ľudská pamäť je naozaj zvláštne selektívna.

„Voľby v roku 1994 poskytli obraz o Slovensku päť rokov po protikomunistickej revolte. Je to obraz krajiny, kde každý tretí volič dal svoj hlas politickému hnutiu, ktoré sa podpísalo pod rozpad ČSFR (Českej a slovenskej federatívnej republiky). Vodcovi s neštandardným správaním – ak neštandardnosťou myslíme klamanie, zneužívanie diskrétnych informácií a permanentnú konfrontáciu s politickými oponentmi. Viac ako polovica voličov dala svoje hlasy za ľavicovú politiku a národné akcenty. Z toho možno vyvodiť vcelku jednoduché závery.

Protagonisti novembra 1989, keby boli dostatočne predvídaví a chceli si uchovať moc, mali:
- Iniciovať rozpad ČSFR.
- Budovať pevnú stranícku štruktúru národno-sociálneho typu

To samo o sebe by však nestačilo. Ponovembrový vývoj
priniesol aj množstvo celkom konkrétnych problémov. Takže:

- Čelní predstavitelia VPN (Verejnosti proti násiliu) mali už v decembri 1989 rázne odmietnuť amnestiu a nepokoje vo väzniciach mali riešiť represívne zložky štátu.
- Vzápätí mali odmietnuť spontánne kádrové zmeny v podnikoch a inštitúciách štátneho sektoru. Výber nových manažmentov mal byť regulovaný z centra.
- Mali iniciovať vznik a prijatie jazykového zákona v matičnej verzii (čiže vo verzii navrhovanej Maticou slovenskou, ktorá predpokladala, že jazyk slovenský bude štátny a úradný „bez výnimky“). Maďarskej menšine sa mal znemožniť vstup do mocenských štruktúr cez kandidátku VPN.
- Mali odmietnuť lustrácie, resp. aplikovať ich selektívne. "Áno, Ján Budaj podpísal spoluprácu s ŠTB, ale inak to bol fajn človek a bojovník proti omunizmu. Prečo by nemohol byť vo vláde či parlamente?"
- Mali rozhodným spôsobom obsadiť svojimi ľuďmi kľúčové posty v médiách (najmä v televízii a v rádiu). "Sme za slobodu slova a nezávislosť médií, ale až keď bude demokracia. Dovtedy chceme mať tento mocný nástroj tvorby verejnej mienky pod kontrolou".
- Mali zabrániť obskurným stranám (Pánis, Veselovský a podobne), aby sa verejne prezentovali. Napokon, mnohé z nich neraz balancovali na hrane zákona a ich lídri nerobili dojem hrdinov.

Najmä však:
- Nemali odvolať Vladimíra Mečiara z postu predsedu vlády len preto, že mali dôkazy, spochybňujúce jeho charakter. Naopak, mali prihliadnuť k jeho popularite a spraviť z neho predsedu VPN.
- Nemali presadzovať nepríjemnú ekonomickú reformu len preto, že bola cestou k prosperite. Pragmatický politik prenecháva nepríjemné rozhodnutia iným.
- Nemali sa ostýchať využiť unikátnu príležitosť a koncentrovať vo svojich rukách kapitál. Zabránili by tomu, aby sa stali fackovacími panákmi pre tých, ktorých pád komunizmu prekvapil vo funkciách.

O čom by však potom bol november 1989? Aby som to zhrnul:

Ponovembrový vývoj na Slovensku bol jediný možný. Volebnej prehre sa nedalo zabrániť tým, že by muži novembra zahrali frašku v mene moci. Urobili, čo urobiť museli. Poskytli tým Slovensku šancu na dôstojný mýtus revolty za slobodu. Slováci ho čo nevidieť budú potrebovať. A spravili to bez násilia a zrady princípov, v mene ktorých išli do rizika v čase, keď súčasní víťazi sedeli fascinovane pred televíziou a pozorovali tých neznámych bradáčov vo svetroch.“