Roman Elmar Skružný je jedna z ikon českých neonacistů. Jako ilustraci jeho díla doporučuji například článek „Causa Mengele“ zde: http://skruzny.wordpress.com/ a tento fragment Skružného „poezie“:
Dnešní stav je pro Židy jako živá voda.
Vybájený holocaust přestává být móda.
Každý kdo je proti nim a proti Americe,
patří k teroristům, k té světové zlé klice.

Jaké tedy řešení může dilema to přinést ?
Jen jediné : všechny do jednoho na pobřeží vynést
a jako krysy utopit i s jejich pomocníky.
Tomu, kdo to provede, patří už dnes díky!


Problémem, samozřejmě, není jeden deviant, ale podhoubí, z kterého vyrůstají podobní. V literatuře najdeme tuny vysvětlení – od divných poměrů v rodině, zděděné či nabyté neurologické nebo psychické odchylky, ústrky v dětství a dospívání... přes neblahé společenské poměry, svádivou sílu politických ideologií a propagandy, náboženské předsudky a nedůvěru v jinakost, charisma vůdců, davové chování, které aktéry zbavuje odpovědnosti za své činy, vábení moci, profitu... fámy, pudovou nenávist či jednoduchou chamtivost po majetku bližního svého... až po jungiánské interpretace z pozic hlubinné psychologie, kolektivního nevědomí, či archetypální vliv mytologie, která se v nás za tisíce let zabydlela natolik, že jsme dokonce schopni uvěřit ve vůdčí roli nějaké rasy, anebo v poselství Protokolů sionských mudrců vyrobených na zakázku carské tajné policie. Opravdu důležité však není pochopit, co vede ruku, která ohrožuje naše životy, důstojnost, svobodu a majetek, ale účinně se bránit. A účinně se bránit neznamená pochopit agresora, ale zastavit ho.

Například dnes ráno jsem si na internetu přečetl zprávu o chystaném nájezdu českých neonacistů na jedno z romských ghett. Zpráva končí takhle: "Když přijdou slušně, budeme jednat slušně. Když ale budou vyhrožovat a dojde na násilí, budeme se bránit. Mně to od nich přijde jako vyhlášení války. Nevím, co tím chtějí dokázat. Ta situace není dobrá. Budeme bránit svoje děti," prohlásila Renáta Kokyová z Janova (http://zpravy.idnes.cz/extremiste-svolavaji-do-litvinova-pocetny-bily-komparz-pko-/domaci.asp?c=A081014_162621_domaci_pei)

Je opravdu jedno, odkud přicházejí synové tmy, podstatné je, že jsou zde a víme, co dovedou.