Potkaniari (predpokladám, že stredovekú legendu „Krysař“ poznáte), v čele dezorientovaného davu, vzývajú globálny konflikt pod heslom „národných záujmov“. Melódia ich píšťaliek je staronová: „Nasledujte ma a budete spasení.“ Nebudete!
Právo na dôstojný život neprichádza darom. A slová nádeje hľadajte v sebe a v spoločenstve podobne hľadajúcich. Hovorím o ceste. Je krivolaká, cieľ v nedohľadne. Dáva však zmysel, ak jej smer má oporu vo viere, že sloboda stojí za obete. Liberálna demokracia je iba kulisou, ktorá otvára dvere diskusii, pochybnostiam, otázkam... Iba v týchto kulisách však potkaniari strácajú moc a zvuk ich píšťaliek zaniká. Priepasť, ku ktorej nás viedli, však ostáva jednou z možností. Vlastne práve táto možnosť sa dá chápať ako memento, ktoré dáva občianskym protestom spoločného menovateľa.