Osobne, možno až príliš, o témach, ktoré otriasajú našimi istotami. Sme spoluzodpovední? Môžeme niečo urobiť? Čo? Ako?