Rozhovor som nahrával na pražskom Žižkove pre Slovenský rozhlas a televíziu. Je to pôvodná, needitovaná, verzia.